מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות אפליקציית ואתר "סטודנט גרופ"- מועדון הטבות לסטודנטים

תאריך עדכון: 13.9.22

תודה שבחרת להשתמש באפליקציית ובאתר סטודנט גרופ (להלן: "האפליקציה" ו/או "האתר"). השימוש באפליקציה הינו לסטודנטים רשומים במוסד אקדמי בלבד.

כללי:

 1. אפליקציית "Student Group" והאתר studentgroup.co.il מופעלים ע"י חברת סטודנט גרופ ס.ג בע"מ ח.פ 515709608 (להלן: "סטודנט גרופ") אשר הינה המפעילה ובעלת הזכויות הבלעדיות למועדון סטודנט גרופ (להלן: "המועדון").
 2. מדיניות הפרטיות שלהלן, כפי שתעודכן מעת לעת מפרטת ומסדירה את האופן בו פועלת החברה בנוגע לפרטיותם של משתמשי האתר ו/או האפליקציה, ובנוגע למידע אשר נמסר על ידם או שנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר ו/או האפליקציה. החברה מחויבת להגן על פרטיות משתמשי האתר ו/או האפליקציה בהתאם לדין. במקרה בו תשתנה מדיניות הפרטיות שינוי מהותי, הנוגע לשימושים בפרטי המשתמש, תפורסם הודעה על כך באתר ו/או באפליקציה. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה היא זו המפורסמת באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות".
 3. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לגברים ונשים כאחד. סטודנט גרופ אינה מפלה על בסיס מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית, גיל או כל בסיס אחר.
 4. יכול ומדיניות הפרטיות תתעדכן, בצורה לא מהותית, מעת לעת וזאת ללא צורך באישור ו/או בעדכון המשתמש על כך.
 5. מדיניות הפרטיות היא חלק מתנאי השימוש באתר והגלישה והשימוש באתר כפופים לה. כל שימוש וגלישה באפליקציה ו/או האתר על כל חלקיה ותכניה השונים, לרבות מימוש הטבה/ מבצע או שירות המוצעים באפליקציה מעידים על הסכמתך ואישורך להוראות ולתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות, אנא קרא בעיון את מדיניות זו. במידה וישנו סעיף או נושא שאינו ברור דיו אנא צור אתנו קשר בפרטי הקשר המפורטים בתחתית תנאי השימוש.

מידע שתמסור לחברה:

 1. "מידע"- כל נתון הנאסף ע"י סטודנט גרופ לרבות הנתונים שהזין המשתמש בעת ההרשמה, נתוני השימוש שלו באפליקציה, נתונים שנאספו אודות השימוש באתר ובאפליקציה.
 2. על מנת להירשם ולעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה הנך תתבקש למסור פרטים מזהים המפורטים בסעיף 19 בתנאי השימוש כפי שמפורסמים ע"י סטודנט גרופ. הרינו ליידעך כי ע"פ החוק אינך חייב למסור לידי סטודנט גרופ פרטים אלו אך אי מסירת פרטים אלו לא תאפשר לך להתקבל כחבר מועדון וכתוצאה מכך לא תאפשר לך להשתמש ו/או לממש את ההטבות ו/או השירותים המוצעים ע"י סטודנט גרופ בבתי העסק עימם היא מתקשרת.
 3. ע"י מסירת המידע הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים לכך שהתוכן הנמסר על ידך עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה וכי החברה עשויה לאסוף מידע על פעילותך באתר.
 4. העברת מידע לחברה, לרבות מידע אישי או רגיש, מהווה את הסכמתך לכך שהחברה יכולה לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע.
 5. בעת שימושך באתר ו/או אפליקציה לרבות מימוש הטבות ו/או שימוש בשירותים המוצעים הנך מקנה לסטודנט גרופ רשות לאגור מידע אודות נוהגיך, הרגלי גלישתך, מוצרים ו/או שירותים שמימשת ו/או אהבת, מידע ופרסומות שראית באתר ו/או באפליקציה, אמצעי הגלישה שבו השתמשת לרבות סוג הנייד החכם שברשותך, מיקומך, פרטים אודותיך אשר השארת בעת מימוש הטבות ו/או השירותים המפורסמים באתר ו/או אפליקציה.
 6. מאגרי המידע של החברה עשויים להימצא על גבי שירותי ענן של גורמים שונים, במדינות שונות, ומחוץ לשליטתה המלאה של החברה.

שימוש במידע הנמסר:

 1. המידע שנאסף יישמר במאגר המידע של סטודנט גרופ (להלן: "מאגר המידע") המנוהל ע"י חברת סטודנט גרופ.
 2. במידע שנאסף יעשה שימוש כדלהלן:
  • אישור שימושך באפליקציה וקבלתך כחבר מועדון, על פי שיקול דעתה של סטודנט גרופ
  • פנייה אלייך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות פוש על מנת לעניין אותך בהטבות חדשות ו/או מיוחדות העשויות לעניין אותך בהתאם למידע שמסרת.
  • לצורך יצירת קשר עמך בכל נושא שהוא.
  • התאמה ושיפור פעילות האתר ו/או האפליקציה לאור שימושך ושימוש יתר הגולשים.
  • התאמת הפרסומות המופיעות באתר ו/או אפליקציה לאור תחומי העניין אותם סימנת והיסטוריית המימושים שלך.
  • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים.
  • לכל מטרה אחרת אשר מפורטת במדיניות זו.
 3. סטודנט גרופ לא תעביר לצדדים שלישיים כל מידע אשר מזהה אותך, אלא במקרים הבאים:
  • הפרטים נמסרו בהסכמתך כאשר הבעת את רצונך להצטרף כחבר מועדון בבית עסק המפרסם באתר ו/או באפליקציה, הבעת רצונך לקבל הצעת מכר כלשהי מבית עסק המפרסם באתר ו/או באפליקציה.
  • העברת המידע מחויבת בדין.
  • עם קבלת צו ביהמ"ש או דרישת כל רשות מוסמכת.
  • הפרת הוראה או תנאי מתנאי השימוש אשר מסכנים את פעילות סטודנט גרופ ו/או את בתי העסק המפרסמים בה.
  • החשיפה הכרחית כדי להגן על אינטרסים של החברה.
  • הדבר דרוש כדי להגן על זכויותיה של החברה בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו.
  • כפי שאושר מפורשות במדיניות פרטיות זו.
  • חל ארגון מחדש או שינוי במבנה המשפטי או מיזוג הפעילות של החברה, ונדרשת העברתו של העתק מפרטי המשתמש, ובלבד שתנאי מדיניות פרטיות זו ימשיכו לחול על כל שימוש בפרטים האמורים.
 4. לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים למשתמש, באופן אישי את הגלישה באתר. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת להציע לך תכונות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין אותך. אנו עשויים לחלוק מידע אנונימי עם צדדים שלישיים, לרבות לצרכים מסחריים.

דיוור ישיר:

 1. הנך מסכים כי סטודנט גרופ יכולה לעשות, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, שימוש במידע אשר תמסור לה לצורך שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומת והצעות לרכישת שירותים או מוצרים של החברה או של צדדים שלישיים, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליך להודיע לחברה על כך בדואל: tomd@studentgroup.co.il

נתוני גלישה:

 1. סטודנט גרופ עורכת מעקב אחר השימוש באתר באמצעות כלים סטנדרטיים, כגון Google Analytics, pixels ו-Cookies, וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כלים אלה אוספים מידע מגוון, כגון העמודים בהם ביקר משתמש מסוים, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע לאתר, העדפותיו האישיות לתצוגת האתר ועוד. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע:

 1. החברה מיישמת מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, לשם צמצום הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ושרתי האתר. החברה אינה מתחייבת כי האתר, מחשביה ושרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות פרטי המשתמש.